Vitajte na oficiálnych stránkach nového časopisu NAŠA OBEC, ktorého prvé číslo ste mali možnosť čítať na konci júna v roku 2015.
Je to časopis, ktorý začínal, ako časopis pre obyvateľov a priateľov obce Vrbov a dnes už neexistujúcej obce Ľubické Kúpele, ktorej pôvodní obyvatelia sú dnes vo veľkej miere obyvateľmi obce Vrbov. Neskôr sa pridala susedná obec Tvarožná s taktiež neexistujúcou obcou Ruskinovce. Časopis od svojho vzniku vychádza 4 krát do roka, to znamená v štvrťročnej periodicite.
V tomto časopise ste sa mohli dočítať nielen o histórii a súčastnosti v obciach Vrbov a Tvarožná,
ale aj niečo o histórii násilne vysťahovaných a dnes už neexistujúcich obcí Ľubické Kúpele a Ruskinovce.
V tomto období vychádzal časopis v náklade 500 kusov.
Do všetkých domácnosti v týchto obciach bol distribuovaný bezplatne, teda ZADARMO. Neskôr padlo rozhodnutie redakčnej rady, aby sa časopis NAŠA OBEC vrátil k pôvodnému účelu, pre ktorý vznikol a bola ukončená spolupráca s obcou Tvarožná,  to znamená, že opäť vychádza časopis iba v obci Vrbov a keďže sa nenašiel nik z pôvodných obyvateľov obce Ľubické kúpele, kto by prispieval článkami do časopisu o histórií a súčasnosti tejto zaniknutej obce, zúžil sa obsah tohto časopisu výlučne na históriu, súčasnosť a aktuality práve z našej obce. To ale neznamená, že nebudeme uverejňovať aj zaujímavosti z okolia pod názvom “ZA DEDINOU”.
Časopis nevydávala a ani nevydáva obec Vrbov, ale pôvodne bol aktivitou skupiny poslancov (Gáll, Bartko, Kuzmiak, Krempaský).
Neskôr bola licencia prevedená na novovzniknuté občianske združenie NAŠA OBEC – DEDINA, kde predsedom združenia je Mgr. Patrícia Balážová, podpredsedom Ján Gáll a tajomníkom Daniel Krempaský, členom Radovan Bartko. Časopis je finančne podporovaný najmä z vlastných zdrojov – členských príspevkov členov o.z. a taktiež v súčasnej dobe aj z príspevku na činnosť poskytovaný obcou Vrbov z rozpočtu obce vo výške 500,- € ročne. Taktiež nezanedbateľnú časť tvoria aj 2% z dane našich prispievateľov. Vďaka týmto financiám môže vydávať a distribuovať časopis do každej domácnosti v obci aj naďalej bezplatne.
Náklad je v súčasnej dobe vo výške 350 kusov.
Do všetkých domácnosti v týchto obciach je distribuovaný bezplatne, teda ZADARMO.
Nakoľko nie každý má možnosť si ho prelistovať na internete a keďže sme presvedčení,
že každý občan má právo byť informovaný, rozhodli sme sa práve pre takúto formu.
Veríme, že sa Vám náš nový časopis páči a nájde si medzi
Vami svojich sympatizantov…
Svoje podnety na články, námety, nápady, ktoré pomôžu vylepšiť NÁŠ – VÁŠ časopis nám zasielajte na:
E-mail: nasaobec(zavináč)danweb.sk
Poprípade aj online formulárom na adrese: TU

facebooklogo